PRIMĂRIA COMUNEI GHINDĂREȘTI

ANUNȚURI DE INTERES PUBLIC

CUVÂNTUL PRIMARULUI

Vă mulțumim pentru încrederea acordată administrației publice locale. Am creat noul website al comunei Ghindărești cu o nouă interfață mult mai accesibilă și prietenoasă în interacțiunea cu cetățenii. Părerea voastră contează!

Mulțumim!

Cu stimă,
Vasile SIMION – Primarul comunei Ghindărești

Consiliul Local

AL COMUNEI GHINDĂREȘTI, JUDEȚUL CONSTANȚA

Consiliul Local Ghindărești este format din 11 membri, care sunt aleși prin vot universal, egal și liber pentru un mandat de 4 ani.

Rolul Consiliului Local este de a administra domeniul public și domeniul privat al Comunei Ghindărești de a aviza sau aproba studii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, de organizare și amenajare a teritoriului, documentații de amenajare a teritoriului și urbanism, precum și de a stabili bugetul local, taxele și impozitele locale.

De asemenea, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități publice, locale sau centrale.

DATE CU CARACTER PERSONAL

Vă informăm că este în vigoare Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (prescurtat GDPR). Acest regulament vă privește și pe dumneavoastră, deoarece aduce modificări majore privind protecția datelor cu caracter personal, atât pentru clienți cât și pentru operatori, și totodată vă oferă mai multe drepturi în acest domeniu.

DATE DE
Contact

PROGRAM

luni-vineri: 08:00 - 16:00
sâmbătă-duminică: ÎNCHIS

ADRESĂ

str. Primăverii, nr. 1, jud. Constanța
cod poștal: 900635

TELEFON

telefon contact: 0241 873 077
telefon birou secretariat: 0241 873 099
telefon birou primar: 0241 873 077
telefon birou contabilitate: 0241 873 060
telefon compartimente de resort din aparatul de specialitate al primarului: 0341 453 090

ADRESĂ DE E-MAIL

contact@comunaghindaresti.ro

FORMULAR DE CONTACT