PREZENTARE

ISTORIA LOCALITĂȚII

Regiunea Sud-Est are o istorie foarte bogată. Ea este constituită din teritoriile a trei regiuni istorice și are o diversitate culturală și etnică deosibită. De-a lungul timpului, geţii, populaţia majoritară a Dobrogei de Nord, au întreţinut legături intense cu coloniştii (negustorii) eleni, stabiliţi aici încă din sec.VII-VI î.Hr. În secolele VI – IV î. Hr. litoralul Mării Negre este colonizat de greci. Pe teritoriul Dobrogei române de azi sunt întemeiate coloniile Histria, Callatis și Tomis. In Dicționarul Geografic, Statistic, Economic și istoric al județului Constanța întocmit de Grigore G. Dănescu din 1897, Ghizdărești era comună rurală în plasa Hârșova. Se compunea din două cătune, Ghizdărești și Tichilești. Comuna rurală s-a numit Ghizdărești până în 1912. În perioada interbelică, județul Constanța era împărțit în patru plăși: Dunărea, Mangalia, Ovidiu și Traian. În Tablou de regruparea comunelor rurale publicat în M.O. nr. 161 din 15 iulie 1931, Ghindărești era comună cu satul component Tichilești. Apoi, în 1938 plășile județului Constanța erau: Cernavodă, Dunărea, Ferdinand I, Mangalia, Medgidia, Negru Vodă și Traian. Ghindărești făcea parte din plasa Dunărea. Din 1968, prin noua împărțire administrativ-teritorială, localitatea Ghindărești a fost alipită comunei Horia. În 1996, după un referendum și cu sprijinul deputatului Comunității Rușilor Lipoveni, Parlamentul României a schimbat sediul și denumirea comunei Horia în Ghindărești. În anul 2000, printr-un proiect de lege inițiat de Consiliul Județean Constanța s-a reînființat comuna Horia cu satele Horia, Cloșca și Tichilești, iar Ghindărești a devenit comună, doar cu satul Ghindărești. Prin Legea 290 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României publicată în Monitorul Oficial nr. 1052 din 12 decembrie 2018, Ghindărești a rămas comună cu un singur sat care este și reședință.

AȘEZARE

Comuna Ghindărești se află situată în partea nord-vestică a județului Constanța, pe malul drept al Dunării, la o distanță de 83 de km de municipiul Constanța (reședința de județ) și 12 km de orașul Hârșova.

Granițele comunei Ghindărești cu vecinii săi sunt:
– la Nord: Orașul Hârșova;
– la Est: Comuna Horia;
– La Sud: Comuna Topalu;
– La Vest: fluviul Dunărea și județul Ialomița.

POPULAȚIA

Potrivit datelor furnizate de INSSE , în Comuna Ghindărești , î n anul 2020 erau 2 648 de persoane , dintre care 1365 de sex masculin și 1 283 de sex feminin.

REȚEAUA HIDROGRAFICĂ

Rețeaua hidrografică din zona comunei Ghindărești este formată din brațul Dunărea Veche la vest, cursul de apă Chichirgeaua (cu afluenţii Mandai şi Crişan), tributar direct braţului Dunărea Veche care curge prin sud-estul comunei. Acesta din urmă are o lungime de 17 km, izvorăște de la o altitudine de 100 m, cea a gurii de vărsare fiind de 6 m. Suprafața bazinului hidrografic teritorial este de 148 kmp. În zonă se mai regăsesc izvoare hipotermale, sulfuroase care provin din calcarele jurasice de la Capidava (22℃), Ghindăreşti (21℃), Topalu (26℃) şi Hârşova (23℃). Văile cele mai înalte și abrupte sunt: Caimacli-Dere la N, pe hotar și Dalașma-Culac la E și S.-E de pârâul Chichirgeaua. 

FAUNA

Fauna Comunei Ghindărești este specifică zonelor limitrofe fluviului Dunărea. Conform listei siturilor protejate Natura 2000 păsările sunt specii predominante (rațe, gâște, răpitori), urmate de pești.

VEGETAȚIE

Vegetația de pe teritoriul Comunei Ghindărești este specifică luncii Dunării.