Programe și strategii

Proiecte

Educație

Proiect 1

Reabilitarea/modernizarea și dotarea unităților de învățământ (mobilier nou

săli de clasă, aviziere);

Proiect 2

Dotarea cu echipamente IT a

Proiect 4

Reabilitarea/modernizarea și dotarea unităților de învățământ (mobilier nou

săli de clasă, aviziere);

Proiect 6

Înființarea/ amenajarea unei baze sportive în comună

Proiect 7

Achiziționarea de microbuze școlare;

Proiect 8

Amenajarea curților și împrejmuiri la grădiniță, școală și parcuri;

Proiect 8

Amenajarea curților și împrejmuiri la grădiniță, școală și parcuri;

Proiect 9

Achiziționarea periodică de materiale didactice  pentru desfășurarea activităților educaționale;

Proiect 10

Deșfăsurarea în mod sistematic a unor programe privind formarea comportamentului și a deprinderilor față de mediu în grădiniță și școală; conștientizarea cadrelor didactice în ceea ce privește influența și rolul de formator.

Proiect 11

Reabilitare, modernizare și dotarea Școlii Gimnaziale “S.A. ESENIN”, comuna Ghindărești, județul Constanța.

Proiect 12

Construire after-school în localitatea Ghindărești, județ Constanța.

 

Cultură și artă

Proiect 1

Dotarea căminului cultural cu mobilier și echipamente;

Proiect 2

Îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii comunale;

Proiect 3

Dotarea bibliotecii comunale cu mobilier și echipamente;

Proiect 4

Înființarea unui punct de informare în cadrul căminului cultural Ghindărești;

Proiect 5

Construire ,,Centru de activități pentru comunitatea din localitatea Ghindărești, jud. Constanța

 

Sănătate/ Servicii medicale

Proiect 1

Înființarea de cabinete stomatologice;

Proiect 2

Studiu în vederea stabilirii calității apelor de la sursele de apă subteraneși de suprafață de pe teritoriul comunei

 

Asistență socială

Proiect 1

Furnizarea de servicii de consiliere psihologică      pentru copiii abandonați/lăsați în grija altor persoane din cadrul ori din afara familiei;

Proiect 2

Construirea unui centru de zi destinat persoanelor defavorizate;

Proiect 3

Construirea unui centru pentru persoane vârstnice;

Proiect 4

Înființarea unui post de psiholog și angajarea de personal specializat în vederea consilierii persoanelor cu probleme (mame singure-familii monoparentale; persoane care consumă alcool  și  alte  persoane  aflate  în dificultate);

Proiect 5

Înființarea de posturi de asistent social;

Proiect 6

Organizarea de campanii de conștientizare a populației cu privire la necesitatea serviciilor  de  asistență socială;