Lista funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului și a salariilor la data de 31 martie 2023